0724.450.156 contact@farcasgelu.eu

Prelucrarea datelor personale

Fărcaș Gelu Dănuț Întreprindere Individuală este înscrisă în Registrul de evidență a datelor cu caracter personal sub numărul 32201.

 Puteți verifica acest lucru în Registrul online al notificarilor, aflat pe site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Fărcaș Gelu Dănuț Întreprindere Individuală are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale pot fi furnizate și către autoritățile statului român (Parchet, Poliție, instanțe judecătorești, etc.) doar în condițiile legii și ca urmare a unei cereri expres formulate.

Prin citirea prezentei pagini ați luat la cunoștintă faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa oricând cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email contact@farcasgelu.eu.

Dacă ați observat că unele date personale care vă aparțin nu sunt corecte, vă rugăm să ne contactați pentru a face corecturile necesare.